Voorwaarden voor 123uniek

Om misverstanden te voorkomen en om u een duidelijk beeld te geven van hoe er gewerkt wordt bij 123uniek, heb ik een aantal voorwaarden opgesteld die hieronder aangegeven worden. Indien u een product afneemt bij 123uniek zult u ten allen tijde op deze voorwaarden gewezen worden. Door het afnemen van een dienst bij 123uniek gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden.

1) Een product aankoop bij 123uniek geschiedt op eigen risico. U bent verantwoordelijk voor u eigen beslissingen.

2) De kosten voor alle producten staan vermeld op de website van 123uniek; deze zijn actueel tenzij anders met u is overeengekomen.

3) Voor de meeste producten geldt dat de betaling van te voren via bankoverschrijving moet worden voldaan.

4) Als u 123uniek bij u aan huis wilt contracteren (vanwege een cursus of kunstwerk), dient de betaling altijd contant te worden voldaan. Het bedrag zal ten alle tijden van te voren met u worden besproken.

5) Indien u verzuimt de factuur (facturen) binnen de vastgestelde termijn van 14 dagen te betalen ben ik genoodzaakt u een standaardvergoeding van minimaal €40 in rekening te brengen op het totale factuurbedrag.

6) Buiten Franeker komen er reiskosten bij van € 0,32 per gereden kilometers en eventuele parkeerkosten.

7) Er wordt geen geld terug gegeven op producten die 123uniek aanbiedt. Dit omdat kunst altijd iets is wat iemand mooi/leuk vindt. Kunst is persoonlijk, Kunst is de bewuste creatie van iets moois of betekenisvols met behulp van vaardigheid en verbeelding. Indien u vooraf of achteraf betaald heeft voor een van de producten die 123uniek u aanbiedt gaat u hiermee akkoord. Uiteraard wordt er altijd gekeken naar een voor u juiste oplossing.

8) 123uniek zal alle informatie betreffende de klant die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen.

 


Disclaimer voor 123uniek

Angela van der Ploeg (Kamer van Koophandel: 32169527) verleent u hierbij toegang tot www.123uniek.nl (“de website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Op grond van de kleine ondernemersregeling (artikel 25 van de Wet op de omzetbelasting) heft en vermeldt 123uniek geen omzetbelasting.

123uniek behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid
123uniek spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 123uniek nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Angela van der Ploeg.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.